Έρευνα: Η βιολογική διατροφή μειώνει άμεσα την έκθεση μας στα φυτοφάρμακα...Όταν τέσσερις οικογένειες άλλαξαν την διατροφή τους καταναλόντας μόνο Βιολογικά για μια εβδομάδα, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά!


Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η μετάβαση σε μια βιολογική διατροφή μειώνει δραστικά τα φυτοφάρμακα στο ανθρώπινο σώμα μέσα σε έξι ημέρες. Η μελέτη μετά την αξιολόγιση της, δημοσιεύτηκε στην Environmental Research, εξέτασε ένα ευρύτερο φάσμα φυτοφαρμάκων, όχι μόνο οργανοφωσφορικών, τα οποία είναι τα πιο συχνά μελετημένα. Προσπαθεί να καλύψει το κενό γνώσης σχετικά με τις επιδράσεις των πυρεθροειδών και των νεονικοτινοειδών, η χρήση των οποίων αυξάνεται παγκοσμίως.......>> Environmental Research


Research: An organic diet rapidly reduces pesticide exposure


When four American families switched to all-organic diets for a week, the results were dramatic.


A new study has found that switching to an organic diet drastically reduces pesticides in the human body within six days. The peer-reviewed study, published in Environmental Research, looked at a broader range of pesticides, not just organophosphates, which are the most commonly studied. It attempts to fill the knowledge gap regarding the effects of pyrethroids and neonicotinoids, the use of which is increasing worldwide........

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

Kids-Club.png

© 2017 Sana Investments Ltd