Βιολογικό Ελαιόλαδο... Νέα χαμηλότερη τιμή!

Το λάδι μας... είναι Βιολογικό, Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο και είναι Κυπριακό! Τώρα σε νέα, ακόμα χαμηλότερη τιμή. Θα το βρείτε σε όλα τα αιθέριο Bio Stores και στο etherio App Store.

Our olive oil... is Organic, Extra Virgin Olive Oil and it's local! Now, even lower price. You will find it at all etherio Bio Stores and on etherio App Store.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd