Καλή Σαρακοστή!

Φέτος θα περάσουμε μια διαφορετική Καθαρά Δευτέρα και μια διαφορετική Σαρακοστή...

θα έχουμε όμως πολλές άλλες να γιορτάσουμε και να χαρούμε τους αγρούς με τις οικογένειες μας!


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd

Kids-Club.png