Ωράρια 1ης Οκτωβρίου


ΑΝΟΙΚΤΑ:

Λεοφ. Αθαλάσσης τηλ. 22 270377

Λεοφ. Τσερίου τηλ. 22 029715


όπως επίσης και το εστιατόριο μας

στην Λεοφ. Αθαλάσσης!


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd

Kids-Club.png