Προσωπικά & Εταιρικά Δώρα κατά παραγγελία | Tailor made Personal and Corporate Gifts!Προσωπικά & Εταιρικά Δώρα βάση του δικού σας budget! Δημιουργούμε Δώρα & Χριστουγεννιάτικα καλάθια

με Βιολογικά προϊόντα κατά παραγγελία.

Σας δίνουμε πιο κάτω ενδεικτικά κάποιες ιδέες: 1. Βιολογικά κρασιά σε Συσκευασία του ενός ή δύο κρασιών από 7€ 2. Στολισμένο Καλάθι με Κρασί, ξηρούς καρπούς και παστά φρούτα από: μικρό: 20€, μεγάλο: 50€ 3. Στολισμένο Καλάθι με είδη Καλλυντικών από: μικρό: 20€, μεγάλο: 50€ 4. Οικολογική Τσάντα με διάφορα Βιολογικά είδη από: 15€ 5. Διαθέτουμε επίσης Βιολογικά Χριστουγεννιάτικα γλυκά, Cheese Platters με βιολογικές πρώτες ύλες. Για παραγγελίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 22028498

Personal and Corporate Gifts! We create tailor made Gifts and Christmas Baskets

with Organic Products.

Below please find some suggestions: 1. Organic wines in package of one or two wines from 7€ 2. Decorated Basket with Wine, Nuts and Dry Fruit from: small: 20€, large: 50€ 3. Decorated Basket of Cosmetics from: small: 20€, large: 50€ 4. Ecological bag with various organic items from: 15€ 5. We also have organic Christmas sweets, Cheese Platters with organic raw materials. For orders please contact us at 22028498


116 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd