Επιτέλους εφαρμογή της νομοθεσίας από 1η Ιουλίου!Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα της ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ πλαστικής τσάντας για τα ψώνια μας και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην ενημέρωση του κοινού για την ορθή χρήση και άλλων υλικών συσκευασίας και μεταφοράς.

Σεβόμαστε και παρακινούμε όλους... στην ιδέα του

"REFUSE, "REDUCE", "RE-USE", "RECYCLE",

τα οποία αποτελούν μέρος της πράσινης πολιτικής της εταιρίας μας.

Σε όλα τα "αιθέριο" Bio Stores θα βρείτε την τσάντα "αιθέριο" από Βιολογικό βαμβάκι στην επιχορηγούμενη τιμή €1,20!

Οι βιοδιασπόμενες τσάντες, μιας χρήσης, θα πωλούνται στα ταμεία μας στην τιμή των €0,05.

We kindly remind you for the necessity of ZERO-USE of plastic shopping bags for our shopping and our commitment to inform the public about the proper use of other packaging materials.

We respect and we urge everyone to

"REFUSE, "REDUCE", "RE-USE", "RECYCLE"

principles that are part of our company's green policy.

At all "Etherio" Bio Stores you will find the "etherio" organic cotton bag at the subsidised price of €1,20!

Biodegradable shopping bags, one use, will be sold on our counters for the price of €0,05.

#reuse #organic #cottonbags

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd