Φροντίστε την Ακμή Φυσικά! | Treat Acne Naturally, by alba BOTANICAΜια μοναδική φυσική σειρά για την περιποίηση της Ακμής

ΧΩΡΙΣ: parabens, phthalates, synthetic fragrances

Η σειρά περιλαμβάνει: Face & Body Scrub, Deep Pore Wash, Deep clean astringent, Invisible Treatment Gel, Oil control lotion. Τα προϊόντα της σειράς στοχέυουν στον σωστό βαθύ καθαρισμό απομακρύνοντας το λάδι από την επιδερμίδα και στην επούλωση του δέρματος. Είναι απαλά και "ευγενικά" με την επιδερμίδα γι'αυτό και μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Face & Body Scrub

It’s time for tough love

This powerful, botanically effective, dual-purpose face and body scrub is tough on backne but gentle enough for daily facial cleansing. Formulated with proven zit-zappers Salicylic Acid and Willow Bark Extract plus ground walnut shell, this scrub buffs away oil, dirt, and pore-plugging dead skin cells. Helps banish breakouts for visibly clearer skin without over-irritation.

 • maximum strength

 • oil-free

 • dermatologist tested

 • non-comedogenic

proven results:

 • fights breakouts even after you rinse

 • 80% tested saw clearer skin throughout the day*

 • 2% salicylic acid acne medication

Deep Pore Wash

Are your pores yearning to breathe free?

Clean them up with this powerful, botanically effective acne wash. Formulated with zit-zapping Salicylic Acid and Willow Bark Extract, this lathering cleanser digs deep into pores to unclog the gunk, helping banish existing zits and prevent new ones. You’ll be cleaned up and ready to go with squeaky clean skin.

 • maximum strength

 • oil-free

 • dermatologist tested

 • non-comedogenic

proven results:

 • fights breakouts even after you rinse

 • 70% tested saw clearer skin in just 7 days*

 • 2% salicylic acid acne medication

Deep clean astringent

Got an oil spill?

Eradicate icky oil with this powerful, botanically effective cooling astringent that penetrates deep to help prevent zits before they start. Formulated with proven zit-zappers Salicylic Acid and Willow Bark Extract, this oil dissolver unclogs pores for a visibly clearer complexion without over-irritation. Instantly, skin is super clean, without a trace of oil. In just 8 hours, breakouts are reduced. Over time, scars and acne marks fade.

 • maximum strength

 • oil-free

 • dermatologist tested

 • non-comedogenic

proven results:

 • reduces breakouts in 8 hours

 • 70% tested saw clearer skin in just 7 days*

 • 2% salicylic acid acne medication

Invisible Treatment Gel

Another zit bites the dust!

Zap those zits with maximum strength 2% Salicylic Acid to get deep down right where zits start. This powerful, botanically effective, ultra light, non-sticky gel, powered with Willow Bark Extract, delivers reduced inflammation on contact and clearer skin in just 4 hours so you can wake up to clearer skin. Keep it with you for emergencies!

 • maximum strength

 • oil-free

 • dermatologist tested

 • non-comedogenic

proven results:

 • clearer skin in 4 hours

 • 65% tested saw clearer skin in the morning when used overnight.*

 • 2% salicylic acid acne medication

Oil control lotion

Take your shine to the matte

In your corner: the ultimate, acne-fighting, mattifying lotion. This powerful, botanically effective, oil-free formula keeps shine at bay while it weightlessly hydrates skin. Formulated with Salicylic Acid and Willow Bark Extract, this lotion takes zits down for the count and you’ll see a visibly clearer complexion. Never tight, never oily, skin is smooth, fresh and prepped for your day (or night!).

 • maximum strength

 • oil-free

 • dermatologist tested

 • non-comedogenic

proven results:

 • all-day matte finish*

 • 2% salicylic acid acne medication

Θα τα βρείτε σε όλα τα "αιθέριο" Bio Stores!

Find them in all "etherio"Bio Stores!

#organic #newproducts #personalcare

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

Kids-Club.png

© 2017 Sana Investments Ltd