Πλαστικό καλαμάκι; Όχι!Στα Green Foods, fresh & bio λέμε όχι στο πλαστικό καλαμάκι αλλά και σε όλες τις πλαστικές συσκευασίες!

Χρησιμοποιούμε συσκευασίες από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, 100% βιοδιασπόμενες, ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ!

Όλες οι συσκευασίες τροφίμων που χρησιμοποιούμε στο Green Foods, fresh & bio είναι από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη όσον αφορά την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος μας!

Με τη χρήση του ζαχαροκάλαμου!

Αυτό το υπολειμματικό υλικό προκύπτει σε μεγάλες ποσότητες από την εξόρυξη ζάχαρης στην παραγωγή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Οι ιδιαιτέρως σκληρές ίνες, που κανονικά έχουν καεί μέχρι τώρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμη βιομάζα.

Μπορούν να παραχθούν έως και 50 πιάτα μίας χρήσης από το υπόλειμμα ενός μοναδικού μίσχου ζαχαροκάλαμου. Τα επιτραπέζια σκεύη από ζαχαροκάλαμο είναι ελαφριά και πολύ σταθερά. Είναι επίσης ανθεκτικά στο νερό.

At Green Foods, fresh & bio we say NO to plastic straw and No to all plastic packages.

We use Packages from renewable raw materials, 100% biodegradable, NOT PLASTIC!

All our packages in Green Foods, fresh & bio are disposable from renewable raw materials meet the key criteria of sustainability. We all have to take responsibility protecting our environment!

Using sugar cane!

This residual material arises in large quantities from sugar extraction in the production of cane sugar. The particularly tough fibres, which have normally been burned up to now, can be used as a valuable biomass.

Up to 50 disposable plates can be produced from the residue of a single sugar-cane stalk. Tableware made from sugar cane is light and very stable. It is also water-resistant.

#notplastic #plasticfree

29 views0 comments

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd

Kids-Club.png