Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου Εμπορίου


Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου Εμπορίου - World Fair Trade Day

Γιορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δίκαιου Εμπορίου (WFTO), για να τονίσει τις αρχές και τις αξίες του δίκαιου εμπορίου.

Ο Όμιλος εταιρειών Sana Investments, στηρίζει έμπρακτα όλες τις αρχές του Δίκαιου εμπορίου.

  • Στα καταστήματα αιθέριο, Bio Stores

  • με τα προϊόντα Green Foods

  • τα Βιολογικά εστιατόρια ,Green Foods, fresh & bio

  • στο Blue, fresh seafood

  • στο Pizzaiolo, Artisan woodfire pizza

Φροντίζουμε να προσφέρουμε σε εσάς Προϊόντα και Υπηρεσίες Fare Trade & Fair Price.


Με τον όρο Δίκαιο Εμπόριο εννοούμε ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα, αλλά και μία προσέγγιση στην οικονομία της αγοράς, που στόχο έχει να βοηθήσει τους παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες να λειτουργούν υπό καλύτερες εμπορικές συνθήκες και να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το κίνημα υποστηρίζει την πληρωμή μεγαλύτερης τιμής σε εξαγωγείς, καθώς και υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Εστιάζει ιδιαίτερα στις εξαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες προς τις αναπτυγμένες.

Το πρώτο επίσημο κατάστημα “δίκαιου εμπορίου” άνοιξε το 1958 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, περισσότερο από ένα εκατομμύριο μικροί παραγωγοί σε περισσότερες από 50 αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν στην Παγκόσμια Οργάνωση για το Δίκαιο Εμπόριο.

#fairtrade #fairprice

6 views0 comments

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd